Eyoder

Hastanenin Enerji Verimli Hale Getirilmesi Projesi


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (ÇŞB) tarafından kamu binalarına model teşkil etmesi açısından Sağlık Bakanlığına bağlı “Trabzon Ahi Evren Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Hastanesinin Enerji Verimli hale getirilmesi projesi” yürütülmektedir.

Projenin ilk basamağı kapsamında Derneğimiz üyeleri GÜRIŞIK Enerji Verimliliği ve Yönetimi Danışmanlık Ltd. Şti, AVD Enerji Verimliliği Danışmanlık Eğitim İnşaat Elektrik Ltd. Şti, VEN ESCOBina Enerji Yönetim Danışmanlık Sanayi ve Ticaret A.Ş, ARÇELİK A.Ş. ve TESTO Elektronik Ltd. Şti uzmanlarından oluşan 9 kişilik bir ekip tarafından 11-15 Mart 2013 tarihleri arasında işyerinde inceleme ve ölçüm işlemleri yapılmıştır. İlgili ekipler tarafından enerji etüd raporu hazırlanmaktadır.

Etüd raporunun tamamlanmasının ardından Trabzon’da düzenlenecek bir Çalıştay ile yol haritasının belirlenmesi ve yaz aylarında yapılacak uygulamanın ardından tüketimlerdeki azalmanın izlenmesi ve raporlanması planlanmaktadır.