Binalarda Yalıtım Finansmanı Konulu Toplantı


Binalarda yalıtım finansmanı konulu toplantı, ETKB Müsteşar Yardımcı Sn. Dr. Selahattin Çimen Bey’in başkanlığında 9 Ekim 2013 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilmiştir. Bu toplantıya binalarda yetkili yaklaşık 15 EVD firma temsilcisi ile derneğimiz yönetiminden başkan A. Naci Işıklı ile başkan yardımcıları Arif Künar ve Erhan Güllüoğlu katılmıştır.

Toplantı öncesinde binalarda yetkili tüm EVD firmalarından görüşler istenmiş, gelen görüşler tasnif edilmiştir. Ayrıca bu görüşler ve derneğimizin görüşleri doğrultusunda “Konutlarda Enerji Verimliliği Uygulamaları” için uygulama/finans konusunda bir öneri hazırlanmıştır.

Toplantının ilk bölümünde Sn. Çimen tarafından EVD’lerin sorunları dinlenmiş, Enerji Verimliliği konusunda Bakanlıklarınca yürütülen ve planlanan projeler konusunda genel bir bilgi sunulmuştur. İkinci bölümde ise binalarda enerji verimliliği yatırımlarının finansı konusunda firmalar ve derneğimizin önerdiği modeller ile Bakanlığın düşündüğü model tartışılmıştır. Çok faydalı olduğuna inandığımız toplantı sonrası, Sn. Çimen’in talebi ile firmalardan gelen görüşler ile derneğimizin önerdiği finansal model ve sunum bakanlıktan toplantıya katılan bürokratlara gönderilmiştir.

Yalıtım Toplantısı Firma Görüş Önerileri>>

Yalitim-toplantisi EYODER Finans Oneriler>>

EYODER Sunum ETKB Yalitim>>