Türkiye’nin Enerji Verimliliği Konusunda Derinlemesine İnceleme Çalışması


Enerji Şartı Anlaşması Enerji Verimliliği ve İlgili Çevresel Hususlar Protokolü kapsamında Türkiye’nin enerji verimliliği konusunda derinlemesine inceleme çalışması 19-22 Kasım 2013 tarihinde YEGM’de gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda 20 Kasım 2013 tarihinde yapılan “Energy Efficiency Services” konulu toplantıya derneğimiz katılmış ve ekli sunum yapılmış, inceleme çalışmasına katılan uzmanlarla konu tartışılmıştır.

EYODER Sunumu >>