Yönetmelik değişikliği konusunda


Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü (YEGM) sitesinde “ENERJİ KAYNAKLARININ VE ENERJİNİN KULLANIMINDA VERİMLİLİĞİN ARTIRILMASINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI >>” yayınlanmıştır.

Yönetmelik değişikliği konusunda Derneğimizce daha önce yapılan çalışmalar ile tüm üyelerimiz ve EVD firmalarının görüşü doğrultusunda hazırlanan Ekli Öneriler >>SEKTÖR GÖRÜŞÜ olarak YEGM’ye sunulmuştur.