Olağan Genel Kurul Hakkında Özet Bilgi


Sayın Üyelerimiz,

30 Nisan 2015 Perşembe günü saat 13:30’da düzenlenen ilk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamaması nedeniyle, çağrı mektubuna uygun olarak 28 Mayıs 2015 günü saat 13:30’da  Yalı Mah. Ziya Gökalp Cad. No:3 34844 Maltepe-İstanbul adresinde bulunan ECA EMAR Satış Sonrası Müşteri Hizmetleri A.Ş. hizmet binasında çoğunluk aranmaksızın yapılan Olağan Genel Kurul toplantısı sonucu alınan kararlar aşağıda özetlenmiştir:

1) Dernek Yönetim Kurulunun 2014 yılı faaliyet raporu, gelir-gider tablosu, bilançosu ve denetim kurulu raporları okunmuş, tartışılmış ve ayrı ayrı yapılan oylamalar sonucunda oy birliği ile kabul ve ibra edilmiştir.

2) 2015 yılı bütçesi bir sonraki Genel Kurula kadar geçerli olmak üzere oy birliği ile kabul edilmiştir. Bu kapsamda:

- gerçek (kişi) üyeler için üye giriş ödentisi 100.-TL ve aylık aidatlar 20.-TL olmak üzere yıllık 240.-TL,

- tüzel (kişi) üyeler için üye giriş ödentisi 1.000.-TL ve aylık aidatlar 150.-TL olmak üzere yıllık 1.800.-TL,

olarak devam edecektir.

Önceki Genel kurulda alınan karar gereğince:

- gerçek kişilerin, bir tüzel kişiliği (firmayı) temsil etmesi durumunda, bu kişilerden en çok biri için temsil edilen firma adına tüzel kişilik aidatı ödenmesi,

- dernekte tüzel kişilik olarak ya da gerçek kişilerce temsil edilen ve yıl içinde aidatlarını yatırmış olan firmaların logolarına Dernek web sitesinde yer verilmesi

uygulamasına başlanacaktır.

3) Bilindiği gibi 20 Aralık 2014 tarihinde yapılmış olan olağan Genel Kurul’da mevcut üyeler ile Mart 2015’e kadar üyelikten ayrılanların borçlarının silinmesi kararlaştırılmış, ancak İstanbul Dernekler Müdürlüğü gönderdiği bir yazı ile bu maddenin iptalini istemişti. Konu üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde birikmiş üye borçların tahsil edilmesi ve ödemelerini aksatan üyelerin üyelikten çıkartılması için Dernek Tüzüğündeki maddelerin işletilmesine karar verilmiştir.

Genel Kurul sonuçlarını bilgilerinize sunar, değerli üyelerimize hayırlı olmasını dileriz.

Saygılarımızla.

                                                                                           EYODER Yönetim Kurulu

Önemli not:

- Üyelerimizin tüzükte belirtilen olumsuzluklarla karşılaşmamaları için, birikmiş eski borçları ile 2015 yılı aidatlarını Derneğimizin aşağıda belirtilen banka hesabına en kısa sürede yatırması önemle rica olunur.

Enerji Verimliliği ve Yönetimi Derneği (EYODER)

Garanti Bankası, Ortaklar Caddesi Şubesi

(Şube )kodu: 357), Hesap No: 6296357

IBAN TR60 0006 2000 3570 0006 2963 57

- Tüm EVD firmalarını (mümkünse tüzel kişi olarak, süreç zaman alacak ise en az bir yetkili personelini gerçek kişi olarak) derneğimize üye olmaya davet ediyoruz.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla

Yönetim Kurulu