Eyoder

İnşaat ve Konut Konferansında EYODER Adına Konuşan Başkan Yardımcımız Cihan Karamık


24 Ocak 2017 tarihinde Marriot Asia otelinde düzenlenen İnşaat ve Konut Konferansına EYODER adına konuşmacı olarak katılan başkan yardımcımız Cihan Karamık, dünyada genelindeki mega trendlerden, binaların bu gelişmelerin arasında oynadığı önemli rolden ve binalarda yapılabilecek çalışmalardan, EYODER olarak enerji verimliliği alanında yaptığımız çalışmalardan bahsetti. Konuşma ülkemizdeki özellikle konut sektörünün öncü firmalarının üst düzey temsilcileri tarafından ilgiyle izlendi.

Karamık’ın konuşmasında öne çıkan konular;

“Son yüzyılın belki de en önemli trendi şehirleşme. Önümüzdeki 40 yıl içinde, insanlığın başından bu yana inşa ettiğimiz kadar şehir inşa edeceğiz. Her yıl 70 milyon kişi şehirlere göç edecek. Mevcut şehirlerin trafiğini, kirliliğini ve dayanılmaz olduğunu düşünürsek, bu yeni şehirlerin gerçekten yaşanılası olmalarını sağlamak hepimizin sorumluluğu. Bu şehirlerin bir ortak noktası var; hepsi binalardan oluşuyor ve binalar enerjiye ihtiyaç duyuyor. Bütün dünyada üretilen elektriğin %53′ünün binalarda tüketiliyor ve bu oran önümüzdeki 30 yıl içinde %80 artacak. Bunun önüne geçmek için binalarda enerji verimliliği olmazsa olmazlardan. Geleceğin binalarında daha fazla zeka, daha fazla sürdürülebilirlik, daha fazla konfor, daha fazla verimlilik, daha fazla bağlantı, daha fazla güvenlik aranacak. EYODER olarak biz binalarda ve sanayide enerji verimliliği potansiyelinin ortaya çıkartılması ve projelerin uygulanması anlamında çok önemli görevler üstlenen EVD şirketlerini temsil eden bir derneğiz. Mevcut binalar için EKB belgesi düzenleme yine bizim üyelerimiz tarafından verilen bir hizmet ancak güncel veriler gösteriyor ki yönetmelikte verilen son tarih çok yaklaşmış olmasına rağmen hala mevcut yapı stoğunun %1 i bile bu belgeyi almış değil.”