Derneğimiz Olağan Genel Kurulu


OLAĞAN GENEL KURUL HAKKINDA ÖZET BİLGİ

Sayın üyelerimiz,

29 Nisan 2017 tarihinde düzenlenen ilk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamaması nedeniyle, çağrı mektubuna uygun olarak 11 Mayıs 2017 Perşembe günü saat 13:30’da, Esentepe Mah. Kasap Sok. No:15 Gayrettepe, Şişli-İstanbul adresinde bulunan EMAR Eğitim Merkezi’nde çoğunluk aranmaksızın yapılan Olağan Genel Kurul ve ardından yapılan Yönetim Kurulu toplantısı sonucu alınan kararlar aşağıda özetlenmiştir:

1) Dernek Yönetim Kurulunun 2016 dönem faaliyet raporu, gelir-gider tablosu, bilançosu ve denetim kurulu raporları okunmuş, tartışılmış ve ayrı ayrı oylanarak kabul ve ibra edilmiştir.

2) 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren:

  • gerçek üyeler için: giriş ödentisi 100.-TL ve aidatlar aylık 20.-TL olmak üzere yıllık 240.-TL,
  • tüzel üyeler için: giriş ödentisi 1.000.-TL ve aidatlar aylık 150.-TL olmak üzere yıllık 1.800.-TL

olarak devam ettirilmesi kabul edilmiştir.

Ayrıca ödenmeyen üye aidatları ve ayrılmak isteyen üyeler hakkında karar alınması hususu görüşülmüş, yapılan görüşmeler sonucunda “üyelerden borçların tahsil edilmesi, aidatını ödemeyen üyelerin üyelikten ihracına” ilişkin mevcut tüzüğe uygun olarak hareket edilmesine, bununla birlikte konunun Yönetim Kurulunca takip edilmesine ve gerekirse sonraki Genel kurullarda değerlendirilmesine karar verilmiştir.

3) Tüzüğümüzde yapılan değişiklikler aşağıda kısaca özetlenmiştir.

- Yönetim Kurulu üye sayısı 9’dan 11’e çıkarılmıştır.

- Yönetim kurulu üyelerinden birisinin murahhas üye olarak atanabilmesi imkanı getirilmiş ve yetkileri tanımlanmıştır,

- Derneğin yönetsel ve parasal işlerini yürütecek profesyonel kadroları oluşturabilmek için Yönetim Kuruluna yetki verilmiştir,

- Gerektiğinde Genel Sekreter atanabilmesi olanağı sağlanmıştır,

- Dernek Müdürü ve Genel Sekretere verilebilecek yetkiler belirlenmiştir,

4) Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Onur Kurulu asıl ve yedek üyelikleri için seçim yapılmış, daha sonra yapılan Yönetim Kurulu toplantısında ise görev dağılımı aşağıdaki gibi olmuştur.

YÖNETİM KURULU ASIL ÜYELERİ

 

Firma/Kişi

Açıklama

Dernek Görevi

1

Cihan KARAMIK

SCHNEIDER Electric

Başkan

2

A. Naci IŞIKLI

Serbest

Murahhas Üye

3

Prof. Dr. Sermin ONAYGİL

İTÜ

Bşk. Yrd.

4

B. Hakkı BUYRUK

MWH

Bşk. Yrd.

5

ESCON Enerji

Onur ÜNLÜ

Bşk. Yrd.

6

Selman ÖLMEZ

TESTO

Yazman Üye

7

ONUR İnşaat Yazılım

Onur GÜNDURU

Sayman Üye

8

BES Enerji

M Serkan EMİN

YK Üye

9

EMAR Satış Sonrası

Ekrem ERKUT

YK Üye

10

ENVE Enerji Eğitim

Arzu GÜRKAN

YK Üye

11

SIEMENS

Hakan OLCAY

YK Üye

DENETİM KURULU ASIL ÜYELERİ

 

Firma/Kişi

Açıklama

Dernek Görevi

1

Özgür KÜÇÜKHÜSEYİN

TESTO

DK Üye

2

STANDART BM TRADA

Neşe GÜNEŞ

DK Üye

3

Ahmet Yusuf SEZER

Berra Enerji, Serbest

DK Üye

ONUR KURULU ASIL ÜYELERİ

 

Firma/Kişi

Açıklama

Dernek Görevi

1

Arif KÜNAR

VEN ESCO

Onur Kurulu

2

Coşkun KARABAL

ENVE Enerji

Onur Kurulu

3

Ayhan SARIDİKMEN

ASD Proje

Onur Kurulu

YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELERİ

 

Firma/Kişi

Açıklama

Dernek Görevi

1

VET Enerji Verimliliği

Teyfik SPORCU

YK yedek üye

2

Sinan EVKAYA

ATLAS Belgelendirme

YK yedek üye

3

BEST Enerji

Kerem ARISOY

YK yedek üye

4

EVD Enerji Yönetimi

Birsen BAKIR

YK yedek üye

5

ENERVİS Enerji

Osman KİPOĞLU

YK yedek üye

6

GÜRIŞIK Enerji Verimliliği

Salih ÇANACIK

YK yedek üye

7

EFEKTİF Enerji

Ahmet SEFEROĞLU

YK yedek üye

8

TFM Enerji

İsmail ÜLKÜ

YK yedek üye

9

EDSM Enerji

Serkan KARATABAN

YK yedek üye

10

Tolga ERBİL

ESKON Enerji

YK yedek üye

11

Cem KARABAL

ENVE Enerji

YK yedek üye

DENETİM KURULU YEDEK ÜYELERİ

 

Firma/Kişi

Açıklama

Dernek Görevi

1

Tülin KESKİN

Yeşil Güç Enerji

DK yedek üye

1

Emre ILICALI

BES Enerji

DK yedek üye

3

S&Q Mart

Sait DOLAŞ

DK yedek üye

ONUR KURULU YEDEK ÜYELERİ

 

Firma/Kişi

Açıklama

Dernek Görevi

1

Tülin KESKİN

Yeşil Güç Enerji

OK yedek üye

1

İbrahim ÇAKMANUS

Serbest

OK yedek üye

3

M. A. Erhan GÜLLÜOĞLU

EKO EVD

OK yedek üye

 

Genel Kurul sonuçlarını bilgilerinize sunar, değerli üyelerimize hayırlı olmasını dileriz.

 

Saygılarımızla.

                                                                         EYODER Yönetim Kurulu

 

Not: Tüzüğümüz gereğince 2017 aidatlarının (varsa önceki yıllar borçları ile birlikte) Haziran 2017 içerisinde ödenmesi gerektiği hususunu önemle hatırlatmak isteriz.