Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir


"Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı 2017-2023" ile ilgili 29/12/2017 tarihli ve 2017/50 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı 02.01.2018 tarihli 30289 sayılı Resmi Gazetede (mükerrer) yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 
2017-2023 yılları arasında uygulanacak Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı kapsamında bina ve hizmetler, enerji, ulaştırma, sanayi ve teknoloji, tarım ve yatay konular olmak üzere toplam 6 kategoride tanımlanan 55 eylem ile 2023 yılına kadar kümülatif olarak 23,9MTEP ve 30,2 milyar USD tasarruf sağlanması ve bu tasarruf için 10,9 milyar USD yatırım yapılması öngörülmektedir. Eylemlerin geri ödeme süresi ortalama yedi yıl olarak hesaplanmıştır.