Eyoder

Dünya Bankası ev sahipliğinde gerçekleştirilen “Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Projesi” toplantısı


13 Haziran 2019’da Dünya Bankası ev sahipliğinde gerçekleştirilen “Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Projesi” toplantısında proje etkinlikleri ve ESCO-EPS konuları görüşülmüştür.

Binalarda yetkili EVDler, Dünya Bankası, ÇŞB Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ve EVÇED temsilcileri katılımı ile gerçekleştirilen toplantıda EYODER de Yönetim Kurulu üyeleri ve Dernek Genel Sekreteri tarafından temsil edilmiştir.

Yaklaşık 200 milyon $’lık bütçeye sahip olan projede özellikle büyük tüketimli hastane, üniversite gibi kamu binalarında enerji verimliliği iyileştirmeleri gerçekleştirilecektir. Geri ödeme ve değerlendirme süresinin 12-15 yıl olması beklenen projenin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hayata geçirilmesi beklenmektedir.

Toplantıda masaya yatırılan diğer bir konu olan ESCO-EPS’de, EVD firmaları özellikle;

  • Hukuki altyapı, finansman ve farkındalık konularındaki eksikliklerin bir an önce giderilmesi gerekliliğini vurgulamış,
  • Kamuda ISO 50001 ve ölçme izleme altyapısı oluşturulması ihtiyacına dikkat çekmiştir. 

EPS uygulamasına geçiş süreci için geliştirilen ara formülün de sunulduğu toplantıda süreç konusunda sektör paydaşlarının görüşleri alınmıştır. Önerilen ara yöntem ile hatalar görülerek EPS'ye geçiş sürecinin makul ve uygulanabilir bir şekilde adım adım gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Derneğimiz çalışmaları kapsamında tüm etkinliklerimizi LinkedIn hesabımızdan da takip edebilirsiniz.

 

Dünya Bankası ESCO – EPS Sunum