Eyoder

Enerji Verimliliği Paydaşları Arasında İletişim ve Veri Paylaşım Ağının Geliştirilmesi projesi kapsamında 4 Ekim 2019 tarihinde düzenlediğimiz Uluslararası Enerji Verimliliği Arama Konferansına katkı veren tüm paydaşlarımıza teşekkür ederiz.


Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA-II) 2014 programı çerçevesinde desteklenen YEREL STK’LAR HİBE PROGRAMI çerçevesinde yürüttüğümüz "Enerji Verimliliği Paydaşları Arasında İletişim ve Veri Paylaşım Ağının Geliştirilmesi" projesi kapsamında 4 Ekim 2019 tarihinde Ankara’da yerli ve yabancı uzmanların da katılımı ile “Uluslararası Enerji Verimliliği Arama Konferansına” düzenlenmiştir. Konferansta Enerji Verimliliği (EV) konusunda AB’deki politikalar, iyi uygulamalar, EV zorunlulukları, EV direktifleri, ESCO-EPS uygulamaları, ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi ve 2018 değişiklikleri, yatırım gerektirmeyen EV uygulamaları (davranış değişiklikleri ve enerji dışı faydalar), AB ve Türkiye’de EV finansmanı, Türkiye’de EPS uygulaması detayları ile tartışıldı. Ayrıca bu proje kapsamında derneğimiz tarafından gerçekleştirilecek “Enerji Verimliliği Paydaşları (EVP) Portalı ile Enerji Verimliliği Veri Tabanı” tanıtımı yapılmıştır.

Konferansın açılış konuşmasını yaparak bizleri onurlandıran T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı, Proje Uygulama Daire Başkanı Sn. Ahmet Hakan ATİK’e, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanı Sn. Dr. Oğuz CAN’a, değerli moderatörlerimiz İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ)- Enerji Enstitüsü’nden Sn. Prof. Dr. Sermin ONAYGİL’e, ÖZYEĞİN Üniversitesi - Enerji, Çevre ve Ekonomi Merkezi (EÇEM)’den Sn. mimar Yasemin SOMUNCU’ya, Kıdemli Danışman Sn. Hülya KURT’a, konuşmacılarımız ANESE-İspanya’dan Mr. Javier Martinez BELLOTO’ya, IEECP-Hollanda’dan Mr. Dr. Vlasis OIKONOMOU’ya, YOURENERGY-Danimarka’dan Mr. Eric GUDBJERG’e, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ)- Enerji Enstitüsü’nden Sn. Ebru ACUNER ve Sn. Dr. Berker YURTSEVEN’e, SHURA – Direktör’ü Sn. Dr. Değer SAYGIN’a, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Enerji Verimliliği ve Çevre Daire Başkanlığı’ndan Uzman Sn. Oğuz Kürşat KABAKÇI’ya, Finans Danışmanı Sn. Dr. Asuman SÖNMEZ’e ve tüm katılımcılara, katkılarından ve katılımlarından dolayı teşekkür ederiz.