Eyoder

Eyoder’in EVF’de Binalarda Enerji Verimliliğinde Güncel Durum Konulu Oturumu


36. Enerji Verimliliği Haftası çerçevesinde gerçekleştirilen 8. Enerji Verimliliği Forumu ve Fuarı, 11-12 Ocak 2017 tarihlerinde, İstanbul WOW Convention Center’da yapıldı. Fuar kapsamında düzenlenen “Binalarda Enerji Verimliliğinde Güncel Durum Paneli”ne derneğimiz adına başkan yardımcımız A. Naci Işıklı konuşmacı olarak katıldı.

Panelin moderatörlüğünü TOBB İklimlendirme Meclisi Başkanı Zeki Poyraz yürütürken, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı – Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü’nden Adem Sankur, DOSİDER’den Dr. Celalettin Çelik, İSKİD’den Taner Yönet, İZODER’den Ertuğrul Şen, Kazan ve Basınçlı Kap Sanayicileri Birliği’nden Hacı Ahmet İlhan ve Türk Tesisat Mühendisleri Derneği’nden Sarven Çilingiroğlu panelist olarak yer aldılar.

Binalarda enerji verimliliğini artırma konusunda EYODER’in görüşlerini aktaran A. Naci Işıklı, Enerji verimliliğinin önemi, EVD firmaları ve Enerji Performans Sözleşmelerini (EPC) tanıtan kısa bir sunumdan sonra, özetle şu bilgileri paylaştı:

- 2017 yılı kamuda tasarruf yılı ilan edilmiştir, bununla paralel olarak 2017 yılı “Kamuda Enerji Verimliliği Yılı” olarak ilan edilmelidir,
- AB ülkelerinde direktifler gereğince Enerji Verimliliği (EV) konusunda kamu sektörünün öncülük etmesi, binalarının %3′ünün her yıl yenilenmesi, Enerji Yönetim Sistemlerinin (EnYS) yaygınlaştırılması, Enerji Performans Sözleşmelerinin (EPC) etkin olarak kullanılması, 2019 başından itibaren yeni yapılacak kamu binalarının “yaklaşık sıfır enerjili (nearly zero-energy buildings (NZEB)” olması gibi zorunluluklar getirilmiştir,
- Türkiye’de de kamu binalarında EV potansiyeli yüksek olduğundan, kamu binalarına öncelik verilmeli, EPC sözleşmesi ile örnek projeler hayata geçirilmelidir,
- Kamuya ait taşınmazların (bina ve endüstriyel tesis) envanteri çıkarılmalı, bu tesislere yönelik kısa/orta vadeli enerji azaltım hedefleri belirlenmeli, takip ve rapor edilmelidir,
- AB ülkelerinde resmi bina dışındaki yeni yapılacak binalarda 2021 başından itibaren NZEB olma şartı getirilmiştir, Türkiye’de ise hala çok yetersiz olan TS 825 kullanılmaktadır. Yeni direktiflere, ısıtma ve soğutmaya, Türkiye’deki iklim şartlarına/bölgelerine göre revize edilmeli veya yeni kriterler belirlenmelidir,
- Mayıs 2017′den itibaren mevcut binalarda EKB alma zorunludur, bina alım-satımlarında DASK gibi istenmeli, kamunun bina kiralamalarında minimum C veya B sınıfı tercih edilmelidir,
- Mevcut binalarda mantolama gerekli, ancak yeterli değildir, cephe sistemi (duvarlar, çatı, pencere ve doğramalar vb.) HVAC sistemi, otomasyon, aydınlatma, ısı pompası, yenilenebilir enerji, asansörler vb. komple etüt yapılmalı, gerekirse bir EVD firmasından destek alınmalı, kazançlar ve geri ödeme süresi değerlendirilerek karar verilmeli ve yapılacak uygulama mutlaka uzman teknik elemanlarca kontrol edilmelidir,
- Kentsel dönüşüm, EV için büyük bir fırsattır, ancak “bütünleşik bina tasarımı” ve “bölgesel planlamalar” uygulanmalıdır,
- Binalar ve endüstriyel tesisler işletmeye alındıktan sonra enerji tüketmeye başlarlar, bu yüzden bakım-onarım-işletme çok önemlidir, tüm bunları kapsayacak şekilde EnYS’ne önem verilmelidir,
- Farkındalık, bilinçlendirme çalışmalarına önem verilmeli, EV çalışması yapacak vatandaşlara devlet desteği sağlanmalı, bunun için de bir “Ulusal EV fonu” oluşturulmalıdır.

Sn. A. Naci Işıklı‘nın Sunumu İçin TIKLAYINIZ>>>