OLAĞAN GENEL KURUL HAKKINDA ÖZET BİLGİ


Derneğimiz Olağan Genel Kurulu 14 Kasım 2012 tarihinde yapılmıştır.

-   Genel Kurul sonucuna ilişkin özet için lütfen tıklayınız.>>

-    Yönetim Kurulu faaliyet raporu için lütfen tıklayınız.>>

OLAĞAN GENEL KURUL HAKKINDA ÖZET BİLGİ

Tarih: 14 Kasım 2012

Olağan Genel Kurul için 31 Ekim 2012 tarihinde düzenlenen ilk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamaması nedeniyle, ikinci toplantı çağrı mektubuna uygun olarak 14 Kasım 2012 Çarşamba günü saat 17:00’de Mithat Paşa Caddesi, No:4-6 Sıhhiye-Ankara adresinde bulunan Kent Hotelde çoğunluk aranmaksızın yapılmış olup alınan kararlar aşağıda özetlenmiştir:

- Dernek yönetim kurulunun 2010-2011 dönem faaliyet raporu, gelir-gider tablosu, bilançosu ve denetim kurulu raporları okunmuş, tartışılmış ve oy birliği ile kabul ve ibra edilmiştir.

- 2012-2013 yılları için üye giriş ödentisi 50.-TL ve aylık aidatlar 10.-TL olmak üzere yıllık 120.-TL olarak (eskisi gibi) belirlenmiş, ayrıca verilen bir önerge ile Derneğimizin mali açıdan güçlenmesi açısından, üyemiz olan tüzel kişilerin (dernekler hariç, firmaların) 2013 yılı başından itibaren yıllık 500.-TL ödemesine karar verilmiştir.

Dilek ve öneriler maddesinde aşağıdaki görüşler gündeme gelmiştir:

-       Üye aidatlarının tahsiline ağırlık verilmesi istendi,

-       Dernek olağan Genel Kurulunun (mali yönden) her yıl mayıs ayında yapılması, seçimlerin şimdiki gibi iki yılda bir yapılmaya devam edilmesi önerildi,

-       Derneğe tüzel kişi olarak üye olmayan EVD firmaları ile Enerji Yöneticilerinin üyeliğe davet edilmesi ve bundan sonra sadece üye olanlara Dernek hizmetlerinin sunulması konusunda Yönetim Kuruluna çağrıda bulunuldu,

-       Tanıtım faaliyetleri için, iletişim/halkla ilişkiler adı altında komisyon kurulması önerildi,

-       Teknik komisyon kurulması önerisi getirildi,

-       Proje komisyonu kurulması önerildi,

-       EVD firmaları ile Enerji Yöneticilerinin sorunlarının ayrı ayrı platformlarda takibi için öncelikle iki ayrı komisyon kurulması önerildi,

-       Enerji Verimliliği ile ilgili tüm teknik, idari, finansal altyapı ve mevzuatın oluşturulması, uygulamanın takibi, diğer kurum, kuruluşlarla koordinasyon, teşvikler, krediler, kontrol, denetim vb için, özerk bir Enerji Verimlilik Merkezi (EVEM) oluşturulmasının gerekli olduğu ve derneğin bu amaçla diğer STK’lar ile ilişkiler kurulmasının faydalı olacağı konusunda görüş birliğine varıldı. Bu konuda derneğin rolü ve bu merkezin sadece özel sektör, STK’lar ve finans kuruluşları tarafından mı, yoksa devlet desteği de alınarak mı kurulmasının uygun olacağı tartışıldı.

-       Bugün yapılan çalıştayın çok verimli geçtiği, sonuçlarının takip edilmesi gerektiği belirtildi.