ENERJİ YÖNETİMİ DERNEĞİ

2014-2015 FAALİYET RAPORU

Enerji Verimliliği Danışmanlık Şirketlerinin temsil edildiği Türkiye’deki tek yapılanma olan EYODER’in 2014-2015 yılı faaliyetlerinin bir özetini bu raporda sunmaya çalışacağız.

EYODER, binalar ve endüstriyel tesislerde kanunda belirtilen görevleri yerine getirmek üzere yetkilendirilmiş Enerji Verimliliği Danışmanlık Şirketleri ile diğer ilgili sektörel dernek-kurum kuruluş-banka ve üretici-uygulayıcı şirketleri bir araya getirmeyi hedeflemektedir.

Yeni faaliyet döneminde hem yapısal hem sektörel anlamda işbirliklerini güçlendiren EYODER bu süreçte sürdürülebilir başarı için kurumsallaşma yolunda önemli adımlar atmıştır.

EYODER önümüzdeki dönemde ekonomi, bankacılık-finans, haksız rekabet, iklim değişikliği, hukuk, sigorta, inovasyon, kalite gibi konuları ele alarak ulusal ve uluslararası organizasyonlarda yer alacaktır.

EYODER

Enerji Yönetimi Derneği

2014 -2015 FAALİYETLERİ

- Hazine Müsteşarlığı bilgisi ve oluru dahilinde, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile koordinasyon halinde başlatılan "Enerji Verimliliğinin Kurumsal İncelenmesi - Energy Efficiency Institutional Review” projesi kapsamında Dünya Bankası Türkiye Ofisi ile toplantı yapılarak görüşlerimiz aktarılmıştır, 02 Ocak 2014

- Istanbul WOW Otelde düzenlenen UEVF kapsamında düzenlenen panelde başkan A. NAci Işıklı tarafından “Enerji Verimliliği Hizmetleri” konulu bir sunum yapılmıştır, 10 Ocak 2014

- UEVF’ye katılan EVD’ler ve YEGM yetkililerinin katıldığı bir toplantı organize edilmiştir, 10 Ocak 2014

- AB Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA)’nın 2014-20 yıllarını kapsayacak II. Döneminde, TR-AB mali işbirliği finansman önceliklerini sektörel stratejik yaklaşım ile ortaya koyacak olan “Ülke Strateji Belgesi”nin taslağı çalışma dokümanına, Dernek olarak görüş verilmiştir, 09 Ocak 2014

- ETKB tarafından gönderilen “Dış Paydaş Anketi” doldurulmuştur, 15 Ocak 2014

- İTO tarafından düzenlenen “EV Arama Konferansı”na katılım sağlanmıştır, 20-21 Şubat 2014

- ETKB Strateji Dairesi Başkanı Sn. Doğanbey Akgül ziyaret edilmiştir, 02 Şubat 2014

- YEGM tarafından yapılacak “ Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Etüdü Yapılması Hizmet Alımı İhalesi” konusunda üyelerimizden gelen görüşler, yazı ile YEGM’ye bildirilmiştir, 10 Şubat 2014

- ETKB 2015-20 Stratejik Plan hazırlığı kapsamında “Ortak Akıl Çalıştayı”na katılım sağlanmıştır, 13 Şubat 2014

- İstanbul Kalkınma Ajansı (ISTKA) tarafından çıkılan EV çağrısı kapsamında, İMSAD, Marmara Üniversitesi ve İkitelli OSB tarafından Şubat 2014’te sunulan projelere iştirakçi olarak katılım, Mart 2014

- IMSAD tarafından oluşturulan “Enerji Verimliliği Finansmanı Yöntemleri Çalışma Grubu”na katılım sağlanmıştır, 10 Mart 2014

- EYODER Enerji Verimliliği Paylaşım Günleri-I düzenlenmiş, eğitime 20 kişi katılmıştır, 21 Mart 2014

- TÜBİTAK tarafından çağrıya çıkılan Ankara Üniversitesinden Sn. Doç. Dr. Sema Becerikli’nin sunmuş olduğu “Medya ve Enerji: Medyada Enerji Verimliliğini İçeren Metinlerin Analizi” isimli projesine destek verilmiş, proje uygun bulunmuş olup, devam etmektedir, 24 Mart 2014

- Horizon 2020 projesi kapsamında ITU tarafından sunulan proje teklifine, destekçi olarak katılım, 27 Mayıs 2014

- Dünya Bankası tarafından Ankara'da yapılan, “Türkiye’de Enerji Verimliliğinin Kurumsal İncelemesi, Paydaş Çalıştayı” na katılım sağlanmıştır,21 Mayıs 2014

- ETKB Dış İlişkiler Başkanlığınca düzenlenen “KOBİ’lerde Enerji Verimliliği” projesi kapsamında düzenlenen çalıştaya katılım sağlanmıştır, 22 Mayıs 2014

- Türk-Alman Sanayi ve Ticaret Odası tarafından Nürnberg-Almanya’da Düzenlenen “Türkiye’de Sanayi Verimliliği Konulu Seminer”de başkan A. Naci Işıklı tarafından “Energy Efficiency in Turkey (Industry)” başlıklı bir sunum yapılmıştır, 21 Ekim 2014

- ICCI tarafından verilen “Enerji Ödülleri” törenine katılım sağlanmıştır, 3 Kasım 2014

- Günder’in İzmir’de düzenlemiş olduğu Solar TR 2014’e katılım sağlanmıştır, 19-21 Kasım 2014

- Derneğimiz, TTGV tarafından oluşturulacak “Enerji Verimliliği Fonu” Projesi Danışma Kuruluna seçilmiş olup, ilk toplantısına katılım sağlanmış ve EVD’lerin fondan kredi kullanımının kolaylaştırılması konusu gündeme getirilmiştir, 02 Aralık 2014

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı “2015-2019 Stratejik Plan” tanıtım toplantısına katılım, 03 Aralık 2014

- Türk-Alman Sanayi ve Ticaret Odası tarafından İstanbul’da düzenlenen Sanayide Enerji Verimliliği Sempozyumunda, A. Naci Işıklı tarafından “Energy Efficiency’s Role in the Economic Transformation Programme” konulu bir sunum yapılmıştır, 09 Aralık 2014

- EYODER Enerji Verimliliği Paylaşım Günleri-II, 25 üyemizin katılımı ile eğitim düzenlenmiştir, 09 Aralık 2014

- YEGM tarafından düzenlenen “Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı” ana çerçevesinin tartışılması konulu toplantıya katılım, 15 Aralık 2014

- Derneğimiz olağan Genel Kurulu yapılmış, yeni Yönetim Kurulu seçilmiş ve tüzüğümüzde değişiklikler yapılmıştır, 20 Aralık 2014

- EVF 2015 kapsamında, Derneğimizce "Enerji Verimliliğinde En İyi Hizmetler, Sanayi - Bina EVD Şirketleri" konulu bir oturum düzenlenmiş ve üyemiz olan 6 firma sunum yapmıştır, 16 Ocak 2015

- YEGM tarafından düzenlenen, “Merkezi Kamu Binalarında Enerji Verimliliğinin Arttırılması” Çalıştayına katılım, 20 Ocak 2015

- Kalkınma Bakanlığı GAP Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (GAP-BKİ) tarafından Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) desteği ile “GAP YE ve EV” projesi yetkilileri ile toplantı yapılmıştır, 22 Ocak 2015

- EMO İzmir Şubesince organize edilen “Enerji Verimliliği Günleri” kapsamında düzenlenen panele Yönetim Kurulu üyemiz Erhan Güllüoğlu konuşmacı olarak katılmıştır, 23 Ocak 2015

- KOSGEB koordinasyonunda düzenlenen, Sürdürülebilir Gelişme için Japonya Teknoloji Forumu kapsamında başkan A. Naci Işıklı tarafından “Energy Efficiency, Sustainable Development and ESCO’s” konulu bir sunum yapılmıştır, 28 Ocak 2015

- YEGM’nin koordinasyonunda, IMSAD, TSE ve Korkut Ata Üniversitesinden katılım ile Japonya’da düzenlenen “Türkiye İçin Enerji Tasarrufu” konulu çalıştaya katılım, 2-11 Şubat 2015

- Alman İklim Teknolojileri Girişimi (DTKI) çerçevesinde ÇŞB ile GIZ tarafından yürütülen “Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Projesi” kapsamında düzenlenen “Enerji Verimli Binalar” konulu seminere katılım, 24 Şubat 2015

- Derneğimiz, Sağlık ve Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Sempozyumu (SENVER)’e 3 kişi ile katılmış, başkan A. Naci Işıklı tarafından“Enerji Verimliliği - Kamu ve Sağlık Binaları” konulu bir sunum yapılmış, “EVD firmalarının çalışmaları ve EPC modeli ile projelerin gerçekleştirilmesi” anlatılmıştır, Ankara, 26 Şubat 2015

- Derneğimiz olağanüstü Genel Kurulu yapılmıştır, 01 Mart 2015

- UNIDO-TOBB ETU işbirliği ile Ankara’da düzenlenen “2.Enerji Çalıştayı”na katılım, 19-20 Mart 2015

- IMSAD öncülüğünde kurulmakta olan “Ulusal Bina Yönetmeliği Platformuna” üye olunmuştur, 24 Mart 2015

- TSE Genel Sekreter yardımcısı Sn. Coşkun Şentürk’e nezaket ziyaretinde bulunulmuştur,26 Mart 2015

- İstanbul’da düzenlenen “TUREFF - TR Konutlarda EV” projesi tanıtım toplantısına katılım sağlanmıştır, 31 Mart 2015

- Derneğimiz Genel Kurulu sonucu oluşan yeni Yönetim Kurulumuzu temsilen, YK başkan ve başkan yardımcıları ile onursal başkandan oluşan 4 kişilik bir heyetle, ETKB Müsteşar Yrd. Sn. Dr. Selahattin Çimen, YEGM Gn. Md. Sn. Yusuf YAZAR, Gn. Md. Yrd.Sn. Erdal ÇALIKOĞLU, D. Bşk.Sn. Halil İbrahim GÜNDOĞAN, ÇŞB Mesleki Hizmetler Gn. Md.Sn. Selami MERDİN ve D. Bşk. Sn. Murat BAYRAM ziyaret edilmiş, çok olumlu bir havada geçen ziyaretlerimizde yeni dönem hedeflerimiz hakkında bilgi verilmiş, EV piyasasının geliştirilmesi, işbirliğinin arttırılması ve ortak projeler geliştirilmesi konusunda görüş birliğine varılmıştır, 6-7 Nisan 2015

YER ALDIĞIMIZ PROJELER

- JICA Projesi kapsamında DSİ Genel Müdürlük Binası ile Etimesgut Askeri Hastanesinde ön etüt ve etüt çalışmasına üyelerimizin katılması, EKB çıkarılması,

- ÇŞB EV Dairesinin koordinasyonunda Trabzon’da Ahi Evran Hastanesinin Enerji Verimli Hale Getirilmesi Projesi kapsamında etüt yapılması ve EKB hazırlanması,

- ÇŞB tarafından IPA Projesi kapsamında Binalarda Enerji Verimliliğinin Arttırılması Projesi kapsamında Proje Yönlendirme Komitesinde asil üye olarak katılım

- TTGV tarafından oluşturulacak “Enerji Verimliliği Fonu Projesi” Danışma Kuruluna üye olarak katılım,

- IMSAD öncülüğünde kurulmakta olan “Ulusal Bina Yönetmeliği Platformuna” üyelik,

MEVZUAT ÇALIŞMALARINA KATILIM

- 10. Kalkınma Planı kapsamında oluşturulan “Enerji Güvenliği ve Verimliliği” Özel İhtisas Komisyonu üyeliği

- Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin kullanımında Verimliliğin Arttırılmasına Dair Yönetmelikte değişiklik yapılması konusunda “sektör görüşü” oluşturulması

- Konutlarda “Enerji Verimliliği Finansmanı” konusunda ETKB’ye görüş oluşturulması,

- Kamu Binalarında Etüt İhalesi YEGMye görüş verilmesi,

- IMSAD “Enerji Verimliliği Finansmanı Yöntemleri” Çalışma Grubuna görüş verilmesi

MUHTELİF ÇALIŞMALAR

- Dünya Bankası, TURSEFF diğer kuruluşlarla muhtelif görüşmeler

- KOSGEB, TÜBİTAK, TSE ile muhtelif görüşmeler,

- İTU ile Horizon 2020 projesinde işbirliği,

- Marmara Üniversitesi, İMSAD ve İkitelli OSB ile İstanbul Kalkınma Ajansı’nın EV projesinde işbirliği,

- Ankara Üniversitesi ile TÜBİTAK’ın “Medya ve Enerji” konulu projede işbirliği,

- UNDP Tarafından Düzenlenen EnMS (Energy Management System-Enerji Yönetim Sistemi) Eğitimine Katılım

- Mevcut binalara EKB alınmasının, alım-satımlarda zorunlu hale getirilmesi konusunun EVKK gündemine taşınması için gerekli yazışmaların yapılması

- Enerji Dergisi röportajı

- İzolasyon Dergisi röportajı

- TOBB bünyesinde bulunan İklimlendirme Meclisi üyeliği

- AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu - IV Enerji Hibe Programı è Çalışmalar devam etmektedir.

MALİ BİLGİLENDİRME

Derneğimizin mali olarak güçlendirilmesi için çaba gösterilmiş, ancak hem üye kayıtlarının istenen ölçüde olmaması, hem de Enerji Verimliliği piyasasasındaki sıkıntı nedeniyle üye aidatlarının tahsilatında pek ısrarcı olunamaması sonucunda gelirler istenen düzeye ulaşamamıştır. Derneğimizin mali kayıtları, TYK Mali Müşavirlik Denetim (Ömer Taşyürek) tarafından tutulmakta ve sayman üye tarafından kontrol edilmekte olup, 31 Aralık 2014 itibarı ile bankalarda 3.898,21TL, kasada 7,-TL olmak üzere toplam 3.905,21TL bulunmaktadır. Ancak Banka tarafından eski Yönetim Kurulunun Temmuz 2014’te yetkisinin bittiği gerekçesi ile işlem yapılamadığından üyelere (faturası teslim edilmiş) 1.711,02TL ve mali müşavir firmaya 2012-2013-2014 yılları için toplam (faturası teslim edilmemiş) 2.400.-TL olmak üzere toplam 4.111,02TL borcumuz bulunmaktadır. 2015 yılında tüm borçlarımız kapatılacaktır.

Genel Kurulun Derneğimize ve tüm üyelerimize hayırlı olmasını diliyoruz.

Saygılarımızla,

Enerji Yönetimi Derneği

Yönetim Kurulu

Ekler:

1- 31.12.2014 tarihli bilanço

2- 2014 yıllına ait gelir tablosu

3- 2014 tahmini bütçesi