ENERJİ VERİMLİLİĞİ ve YÖNETİMİ DERNEĞİ

2015 FAALİYET RAPORU

Enerji Verimliliği Danışmanlık Şirketlerinin temsil edildiği Türkiye’deki tek yapılanma olan EYODER’in 2014-2015 yılı faaliyetlerinin bir özetini bu raporda sunmaya çalışacağız.

EYODER, binalar ve endüstriyel tesislerde kanunda belirtilen görevleri yerine getirmek üzere yetkilendirilmiş Enerji Verimliliği Danışmanlık Şirketleri ile diğer ilgili sektörel dernek-kurum kuruluş-banka ve üretici-uygulayıcı şirketleri bir araya getirmeyi hedeflemektedir.

Yeni faaliyet döneminde hem yapısal hem sektörel anlamda işbirliklerini güçlendiren EYODER bu süreçte sürdürülebilir başarı için kurumsallaşma yolunda önemli adımlar atmıştır.

EYODER önümüzdeki dönemde ekonomi, bankacılık-finans, haksız rekabet, iklim değişikliği, hukuk, sigorta, inovasyon, kalite gibi konuları ele alarak ulusal ve uluslararası organizasyonlarda yer alacaktır.

EYODER

Enerji Verimliliği ve Yönetimi Derneği

2015 FAALİYETLERİ

- EVF 2015 kapsamında, Derneğimizce "Enerji Verimliliğinde En İyi Hizmetler, Sanayi - Bina EVD Şirketleri" konulu bir oturum düzenlenmiş ve üyemiz olan 6 firma sunum yapmıştır, 16 Ocak 2015

- YEGM tarafından düzenlenen, “Merkezi Kamu Binalarında Enerji Verimliliğinin Arttırılması” Çalıştayına katılım, 20 Ocak 2015

- Kalkınma Bakanlığı GAP Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (GAP-BKİ) tarafından Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) desteği ile “GAP YE ve EV” projesi yetkilileri ile toplantı yapılmıştır, 22 Ocak 2015

- EMO İzmir Şubesince organize edilen “Enerji Verimliliği Günleri” kapsamında düzenlenen panele Yönetim Kurulu üyemiz Erhan Güllüoğlu konuşmacı olarak katılmıştır, 23 Ocak 2015

- KOSGEB koordinasyonunda düzenlenen, Sürdürülebilir Gelişme için Japonya Teknoloji Forumu kapsamında başkan A. Naci Işıklı tarafından “Energy Efficiency, Sustainable Development and ESCO’s” konulu bir sunum yapılmıştır, 28 Ocak 2015

- YEGM’nin koordinasyonunda, IMSAD, TSE ve Korkut Ata Üniversitesinden katılım ile Japonya’da düzenlenen “Türkiye İçin Enerji Tasarrufu” konulu çalıştaya katılım, 2-11 Şubat 2015

- Alman İklim Teknolojileri Girişimi (DTKI) çerçevesinde ÇŞB ile GIZ tarafından yürütülen “Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Projesi” kapsamında düzenlenen “Enerji Verimli Binalar” konulu seminere katılım, 24 Şubat 2015

- Derneğimiz, Sağlık ve Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Sempozyumu (SENVER)’e 3 kişi ile katılmış, başkan A. Naci Işıklı tarafından“Enerji Verimliliği - Kamu ve Sağlık Binaları” konulu bir sunum yapılmış, “EVD firmalarının çalışmaları ve EPC modeli ile projelerin gerçekleştirilmesi” anlatılmıştır, Ankara, 26 Şubat 2015

- Derneğimiz olağanüstü Genel Kurulu yapılmıştır, 01 Mart 2015

- UNIDO-TOBB ETU işbirliği ile Ankara’da düzenlenen “2.Enerji Çalıştayı”na katılım, 19-20 Mart 2015

- IMSAD öncülüğünde kurulmakta olan “Ulusal Bina Yönetmeliği Platformuna” üye olunmuştur, 24 Mart 2015

- TSE Genel Sekreter yardımcısı Sn. Coşkun Şentürk’e nezaket ziyaretinde bulunulmuştur,26 Mart 2015

- İstanbul’da düzenlenen “TUREFF - TR Konutlarda EV” projesi tanıtım toplantısına katılım sağlanmıştır, 31 Mart 2015

- Derneğimiz Genel Kurulu sonucu oluşan yeni Yönetim Kurulumuzu temsilen, YK başkan ve başkan yardımcıları ile onursal başkandan oluşan 4 kişilik bir heyetle, ETKB Müsteşar Yrd. Sn. Dr. Selahattin Çimen, YEGM Gn. Md. Sn. Yusuf YAZAR, Gn. Md. Yrd.Sn. Erdal ÇALIKOĞLU, D. Bşk.Sn. Halil İbrahim GÜNDOĞAN, ÇŞB Mesleki Hizmetler Gn. Md.Sn. Selami MERDİN ve D. Bşk. Sn. Murat BAYRAM ziyaret edilmiş, çok olumlu bir havada geçen ziyaretlerimizde yeni dönem hedeflerimiz hakkında bilgi verilmiş, EV piyasasının geliştirilmesi, işbirliğinin arttırılması ve ortak projeler geliştirilmesi konusunda görüş birliğine varılmıştır, 6-7 Nisan 2015

- ODTÜ Mezunlar Derneği tarafından düzenlenen , "Megawatt Değil, Negawatt: Enerji Verimliliğinin Neresindeyiz?" konulu panele katılım sağlanmıştır 18 Nisan 2015

- İSO tarafından düzenlenen “ Devlet Destekleri Kapsamında Enerji Verimliliği Projelerinin Finansmanı Önündeki Bariyerler” konulu panele katılım sağlanmıştır 05 Mayıs 2015

- Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından Türkiye ve AB sivil toplumları arasındaki diyaloğun güçlendirilmesi amacıyla geliştirilen “Sivil Toplum Diyaloğu IV Hibe Programı”nın potansiyel başvuru sahiplerine tanıtım toplantısına katılım sağlanmıştır 06 Mayıs 2015

- 10. Kalkınma Planı Öncelikli Dönüşüm Programları kapsamında 1. Paket “ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI EYLEM PLANI” programına katılım sağlanmıştır. 11 Mayıs 2015

- YEGM tarafından düzenlenen “ Enerji Verimliliği Ulusal Eylem Planı Çalıştayı”na katılım sağlanmıştır 14 Mayıs 2015

- Tekirdağ Sanayi Kuruluşları “Enerji Verimliliği Çalışmaları” hakkında TEKSANDER ile toplantı yapılmıştır 22 Mayıs 2015

- Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası Berlin’e İnceleme Gezisine katılım sağlanmıştır 20-22 Mayıs 2015

- KOBİ’lerde Enerji Verimliliği Projesinin EVD’ler için Enerji Performans Sözleşmeleri Hazırlanmasına Yönelik Kılavuzların Oluşturulması ve Vaka Çalışmalarının Geliştirilmesi Bileşeni kapsamında, enerji verimliliği danışmanlık hizmetleri sağlayan piyasa katılımcıları tarafından kullanılabilecek enerji performans sözleşmelerine ilişkin kılavuz ve örnek sözleşmeler hazırlanmasına yönelik çalışmalar hakkında YEGMde toplantıya katılım sağlanmıştır 18 Haziran 2015

- EV Kanunu uyarınca “Yıllık toplam enerji tüketimi 5000 TEP ve üzeri olan ENDÜSTRİYEL İŞLETMELER ile toplam inşaat alanı 20000 metrekarenin üzerinde olan HİZMET SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN BİNALARDA 2015 yılı sonuna kadar etüt yaptırılması konusunda Organize Sanayi Bölgelerine, Ticaret ve Sanayi Odalarına, İşadamları Derneklerine, STKlara bilgilendirme yazısı gönderilmiştir. 22 Temmuz 2015

- YEGM Gn. Md. Yrd. Sn. Erdal ÇALIKOĞLU, D. Bşk. Sn. Halil İbrahim GÜNDOĞAN ziyaret edilmiştir. 15 Ağustos 2015

- "KOBİ'lerde Enerji Verimliliği'nin Geliştirilmesi Projesi" kapsamında KOSGEB Genel Müdürlük binasındaki çalıştaya katılım sağlanmıştır. 8 Eylül 2015

- Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı Taslağı konusunda 10 Eylül 2015 tarihinde İstanbul'da düzenlenen çalıştaya katılım sağlanmıştır.

- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen “Binalarda Enerji Verimliliğinin Artırılması için Teknik Yardım Projesi” nin Açılış Konferansına katılım sağlandı. 1 Ekim 2015

- GAP BKI Baskanliginin Gaziantep'te düzenlediği sanayi sektörü (ve bölge kamu kurumu) temsilcilerine yönelik olarak, sanayide enerji verimliliği konusundaki çalıştayda Türkiye'deki EV çalışmaları hakkında bilgiler vermek üzere konuşma yapıldı 19 Kasım 2015

- Zorunlu etütlerle ilgili olarak dernek görüşümüz YEGMye sunulmuştur 07 Aralık 2015

- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğünün yürütmeyi planladığı “ KOBİ'lerde Enerji Verimli Motorların Dönüşümü” konulu proje konusunda İstanbul'da yapılacak toplantıya katılım sağlanmıştır. 9 Aralık 2015

- ISKAV’ın düzenlediği Test Ayar Dengeleme konulu panele katılım sağlandı 9 Aralık 2015

- Gaziantep’te düzenlenen GAP-EV Projesi lansmanına katılım sağlandı 11-12 Aralık 2015

- TÜRKOTED ve Gebze Organize Sanayi Bölgesi işbirliği ile, GEBZE OSB’de “Üretimde Enerji Verimliliğini Artırıcı (VAP)Projeler, Kojen-Trijen Sistemlerinde Gelişmeler, ve Finansal Çözümler ” konulu Konferansa katılım sağlandı 17 Aralık 2015

- BEP-TR 2. versiyon değerlendirme toplantısına katılım sağlandı 18 Aralık 2015

- YEGM Gn. Md. Yrd. Sn. Münib Karakılıç, Sanayi Bakanlığı Verimlilik Daire Başkanı Hürol Mete ve AB Delegasyonundan Hasan Özkoç ziyaret edildi 25 Aralık 2015

- Çevre Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Müdürlüğü Genel Müdür Sn Selami Mardin ziyaret edildi. 26 Aralık 2016

YER ALDIĞIMIZ PROJELER

- JICA Projesi kapsamında DSİ Genel Müdürlük Binası ile Etimesgut Askeri Hastanesinde ön etüt ve etüt çalışmasına üyelerimizin katılması, EKB çıkarılması,

- ÇŞB EV Dairesinin koordinasyonunda Trabzon’da Ahi Evran Hastanesinin Enerji Verimli Hale Getirilmesi Projesi kapsamında etüt yapılması ve EKB hazırlanması,

- ÇŞB tarafından IPA Projesi kapsamında Binalarda Enerji Verimliliğinin Arttırılması Projesi kapsamında Proje Yönlendirme Komitesinde asil üye olarak katılım

- TTGV tarafından oluşturulacak “Enerji Verimliliği Fonu Projesi” Danışma Kuruluna üye olarak katılım,

- IMSAD öncülüğünde kurulmakta olan “Ulusal Bina Yönetmeliği Platformuna” üyelik,

-

MEVZUAT ÇALIŞMALARINA KATILIM

- 10. Kalkınma Planı kapsamında oluşturulan “Enerji Güvenliği ve Verimliliği” Özel İhtisas Komisyonu üyeliği

- Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin kullanımında Verimliliğin Arttırılmasına Dair Yönetmelikte değişiklik yapılması konusunda “sektör görüşü” oluşturulması

- Konutlarda “Enerji Verimliliği Finansmanı” konusunda ETKB’ye görüş oluşturulması,

- Kamu Binalarında Etüt İhalesi YEGMye görüş verilmesi,

- IMSAD “Enerji Verimliliği Finansmanı Yöntemleri” Çalışma Grubuna görüş verilmesi

MUHTELİF ÇALIŞMALAR

- Dünya Bankası, TURSEFF diğer kuruluşlarla muhtelif görüşmeler

- KOSGEB, TÜBİTAK, TSE ile muhtelif görüşmeler,

- İTU ile Horizon 2020 projesinde işbirliği,

- Marmara Üniversitesi, İMSAD ve İkitelli OSB ile İstanbul Kalkınma Ajansı’nın EV projesinde işbirliği,

- Ankara Üniversitesi ile TÜBİTAK’ın “Medya ve Enerji” konulu projede işbirliği,

- UNDP Tarafından Düzenlenen EnMS (Energy Management System-Enerji Yönetim Sistemi) Eğitimine Katılım

- Mevcut binalara EKB alınmasının, alım-satımlarda zorunlu hale getirilmesi konusunun EVKK gündemine taşınması için gerekli yazışmaların yapılması

- Enerji Dergisi röportajı

- İzolasyon Dergisi röportajı

- TOBB bünyesinde bulunan İklimlendirme Meclisi üyeliği

- AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu - IV Enerji Hibe Programı è Çalışmalar devam etmektedir.

- İMSAD’a üyelik

- Dernek Marka Tescil Onayımızın çıkması

MALİ BİLGİLENDİRME

……………

Genel Kurulun Derneğimize ve tüm üyelerimize hayırlı olmasını diliyoruz.

Saygılarımızla,

Enerji Verimliliği ve Yönetimi Derneği

Yönetim Kurulu

Ekler:

1- ……………tarihli bilanço

2- 2015 yıllına ait gelir tablosu

3- 2016 tahmini bütçesi