ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE YÖNETİMİ DERNEĞİ’NE

MİSAFİR ÜYE OLABİLMEK İÇİN İSTENENLER:

Misafir üye olarak başvuracak tüzel veya gerçek kişiler için;

1- Dernek tarafından hazırlanmış olan ve Dernek Genel Kurulunca kabul edilecek/edilen “Mesleki Davranış ve İş Ahlakı Kuralları”na uymayı kabul ettiğini de bildiren imzalı başvuru formununun teslim edilmesi,

2- Yukarıdaki başvuru formuna ilave olarak, durumlarına uygun olan aşağıdaki belgelerin de eklenmesi,

gerekmektedir.

A) Tüzel kişilerden istenen belgeler;

* Kanuni temsilcisine ait 2 adet vesikalık resim,

* Kanuni temsilcisine ait nüfus cüzdanı fotokopisi,

* Üye olmak isteyen tüzel kişinin derneğimize üye olunması ve derneğimizde temsili konusunda yetkili organlarında, usulüne uygun olarak alınmış karar ve buna ilişkin imza sirküleri vb. belgeler,

* Tüzel kişinin enerji verimliliği, enerji yönetimi, yenilenebilir enerji, çevre dostu binalar vb konulardaki çalışmalarını açıklayan belgeler veya imzalı kısa bir yazı

Başvuru formunu indirmek için tıklayınız.

B) Gerçek kişilerden istenen belgeler;

* 2 adet vesikalık resim,

* Nüfus cüzdanı fotokopisi,

* Enerji verimliliği, enerji yönetimi, yenilenebilir enerji, çevre dostu binalar vb konularla ilgisini açıklayan imzalı kısa bir özgeçmiş,

Başvuru formunu indirmek için tıklayınız.

Notlar:

  • Üyelik için istenen tüm evrak, “Selma KERTMEN dikkatine, TESTO Elektronik ve Test Ölçüm Cihazları Dış. Ticaret Ltd. Şti. Fulya Mahallesi, Vefa Deresi Sokak Gayrettepe İş Merkezi C Blok No:5/3 Şişli - İstanbul” Tel: 0212 217 01 55 adresine elden teslim edilebileceği gibi posta veya kargo ile gönderilmesi gerekmektedir. Ayrıca renkli olarak taranmış bir suretinin e-posta ile “uye@eyoder.org.tr” adresine gönderilmesi tavsiye edilir.
  • Misafir üye olarak başvuracak gerçek veya tüzel kişilerden, Derneğe başvuruları sırasında uygun görecekleri bir miktarda bağışta bulunmaları beklenmektedir.
  • Banka ile yapılacak ödemelerde, açıklama bölümünde mutlaka adına ödeme yapılan kişinin “ismi” ile “bağış” olduğunun belirtilmesi gerekmektedir.
  • Dernekler Yönetmeliği’ne göre banka dekontu makbuz yerine geçmektedir. İlgili madde aşağıdadır.

(Resmi Gazete Tarihi: 31/03/2005, Sayısı: 25772)

Gelir ve gider belgeleri

Madde 38 - Dernek gelirleri, alındı belgesi ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Banka hesap bilgileri:

Enerji Verimliliği ve Yönetimi Derneği

Garanti Bankası, Ortaklar Caddesi Şubesi (Şube kodu: 357), Hesap No: 6296357

IBAN TR60 0006 2000 3570 0006 2963 57