Eyoder

En Temiz Enerji Kullanılmayan Enerjidir

Kurumsal ve Bireysel Üye Sayımız

Derneğimiz

Enerji verimliliğinin geniş katılımla ve bir seferberlik ruhu içinde geliştirilmesi, enerji politika ve uygulamalarının merkezinde yer alan bir başlık haline getirilmesi, bu alanda faaliyet gösteren oyuncuların bir değer zinciri mantığı içinde birbiriyle güçlü bir iletişim içinde olması öngörüleriyle faaliyetlerini yürüten EYODER, sektörde yer alan tüm gerçek ve tüzel kişiler ile yakın temaslarda bulunmakta ve enerji verimliliğiyle ilgili her türden çalışmaya destek vermektedir.

Amaç ve Hedeflerimiz

Uzun yıllara dayalı verilere göre Türkiye gelişmekte olan statüsünü sürdüren bir ülkedir ve yine uzun yıllara dayalı seriler Türkiye’nin ekonomik büyüme patikasında yukarı yönlü eğrinin değişmeyeceğini göstermektedir.

Enerji Verimliliği ve Yönetimi Derneği; yetkilendirilmiş EVD firmalarını, enerji yöneticilerini, enerji verimliliği sektöründe çalışan profesyonel kişiler ile akademik personel, şirket, kurum, kuruluş, banka ve finans şirketleri ile uzmanları bir araya getirerek bir sinerji yaratmayı, üyelerini uluslararası standartlarda teknolojik ve örgütsel düzeye yükseltmeyi amaçlayan Türkiye’nin tek sivil toplum örgütüdür.

Enerji Verimliliği

İklim Değişikliği

Finansman

Enerji Diplomasisi

Sürdürülebilirlik

Yenilenebilir enerji

Enerji Verimliliği ve Yönetimi Derneği

EYODER; enerji yoksulluğu ile savaşmak, enerji adaletini sağlamak, enerji ithalatını ve dışa bağımlılığı azaltmak için Enerji Verimliliğinin en önemli çözüm olduğu bilinci ile yetkili Enerji Verimliliği Danışmanlık (EVD) Firmaları ile bu konuda uğraş veren paydaşları, serbest piyasa koşullarında bir araya getirmeyi ve Türkiye’de Enerji Verimliliği sektörünün sağlıklı gelişimini sağlamayı amaçlatan tek sivil toplum kuruluşudur.