Eyoder

Enerji Verimliliği Eğitim Kitabı

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın çok kıymetli temsilcilerinin liderliğinde ve Dünya Bankası desteğinde Enerji Yöneticisi Eğitim Kitabı 25 yıl sonra günümüzün teknolojileri, prosesleri ve uygulamalarına uyarlanarak 1278 sayfalık tek ciltlik kitap haline getirildi.

Yönetim Kurulu üyelerimizden Prof. Dr. Sermin Onaygil, Serkan Emin ve Yasemin Somuncu’nun da dahil olduğu ve akademisyen, uzman ve sektör profesyonellerinden oluşan geniş uzmanlar ve danışmanlar konsorsiyumuna süreç boyunca YK Başkanımız Sayın Onur Ünlü ve Başkan Yardımcımız Sayın Dr. Kubilay Kavak liderlik ettiler.

Enerji Verimliliği sektörüne büyük katkı sunacak olan bu eserin oluşmasına katkılarından dolayı başta Bakan Danışmanı Dr. Abdullah Buğrahan Karaveli’ye, EVÇED Başkanı Dr. Bilal Düzgün’e, Tanıtım, Eğitim ve Etüt Daire Başkanı Sn. Murat Ersin Şahin’e, ETK Uzmanı Sayın Oğuz Kürşat KABAKÇI’ya ve Daire Uzmanlarına tekrar teşekkürlerimizle…

https://enerji.gov.tr//Media/Dizin/EVCED/tr/EnerjiVerimlili%C4%9Fi/E%C4%9Fitimler/Enerji_verimliligi_e%C4%9Fitim_kitabi.pdf