Eyoder

Enerjisini Üreten Fabrikalar Zirvesi

22 Aralık 2023 tarihinde Enerjisini Üreten Fabrikalar Zirvesi’nde Üyemiz Sayın Selen İnal’ın moderatör, Kurumsal Üyemiz ESCON Enerji A.Ş. adına Sayın Serkan ORAN ve Kurumsal Üyemiz Kotra Sigorta adına Sayın Osman TÜKEN ile Kurumsal Üyemiz Enerjisa adına Sayın Gökhan Sarper Saraçoğlu’nun konuşmacı oldukları “Enerji Verimliliği Finansmanı ve Uygulama Örnekleri” paneli gerçekleştir. Panelistler Türkiye enerji verimliliği sektörüyle ilgili aşağıdaki alanları kapsayan çeşitli konular hakkında bilgiler verdi:

– ESCO (Enerji Hizmet Şirketi) Modeli

– Enerji Verimliliği (EV) Projelerinin Finansal Fizibilitesi

– Enerji Performansı Sözleşmeleri (EPS’ler)

– EPS’ler için Enerji Verimliliği Projelerinin Ölçümü ve Doğrulanması

– Enerji Verimliliği Projelerinin Finansmanında Sigortanın Rolü

– Isı Pompaları ve Dekarbonizasyon

– Atık Isı Enerji Verimliliği Projeleri