ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE YÖNETİMİ DERNEĞİ’NE
MİSAFİR ÜYE OLABİLMEK İÇİN İSTENENLER:

Misafir üye olarak başvuracak tüzel veya gerçek kişiler için;

A) Tüzel kişilerden istenen belgeler

Dernek tüzüğü için tıklayınız.

Dernek tüzüğünün üyelikle ilgili maddeleri için tıklayınız.

A) Tüzel kişilerden istenen belgeler;

1- Tüzel kişinin derneğimize üye olması ve derneğimizde temsil edecek kanuni temsilcinin belirlenmesi konusunda yetkili organlarında usulüne uygun olarak alınmış karar (tüzel kişinin yapısına göre değişmektedir. A.Ş. ise Yönetim Kurulu kararı veya yetki verilmişse yetkili kişi(ler) kararı, Ltd. Şti. ise şirket müdürünün yazısı vb.) ve imza sirküleri fotokopisi

 

2- Eksiksiz doldurulmuş, imzalı ve kaşeli başvuru formu,

3- Tüzel kişinin enerji verimliliği, enerji yönetimi, yenilenebilir enerji, çevre dostu binalar vb konulardaki çalışmalarını açıklayan belgeler veya imzalı kısa bir yazı

4- Kanuni temsilcisine ait 1 adet vesikalık resim,

5- Kanuni temsilcisine ait nüfus cüzdanı fotokopisi,

6- İmzalı, kaşeli EYODER Etik Politikası

 1. B) Gerçek kişilerden istenen belgeler;

1- Eksiksiz doldurulmuş, imzalı ve kaşeli başvuru formu, (tıklayınca 3.b_Misafir uye-gercek kisi formuna)

2- Enerji verimliliği, enerji yönetimi, yenilenebilir enerji, çevre dostu binalar vb konularla ilgisini açıklayan imzalı kısa bir özgeçmiş,

3- 1 adet vesikalık resim,

4- Nüfus cüzdanı fotokopisi,

5- İmzalı, kaşeli EYODER Etik Politikası 

6- İsteğe bağlı olarak yapılan bağış makbuzu

Notlar:

Üyelik için, yukarıda istenen evraklardan başvuru sahibinin durumuna uygun olanların tümünün “ESCON Enerji (Yasemin SOMUNCU dikkatine), Orhangazi Cad. Tınaztepe Sk. No:26 Maltepe/ İSTANBUL ESCON” adresine elden teslim edilmesi veya posta ya da kargo ile gönderilmesi gerekmektedir. Ayrıca renkli olarak taranmış bir suretinin e-posta ile “info@eyoder.org.tr” adresine gönderilmesi tavsiye edilir.

Misafir üye olarak başvuracak gerçek veya tüzel kişilerden, Derneğe başvuruları sırasında uygun görecekleri bir miktarda bağışta bulunmaları beklenmektedir.

Banka ile yapılacak ödemelerde, açıklama bölümünde mutlaka adına ödeme yapılan gerçek veya tüzel kişinin “ismi” ile “bağış” olduğunun belirtilmesi gerekmektedir.

Derneğimizce elden ödeme alınmamakta, tüm ödemeler Bankaya yapılmaktadır. Dernekler Yönetmeliği’ne göre banka dekontu makbuz yerine geçmektedir. İlgili madde aşağıdadır.

  (Resmi Gazete Tarihi: 31/03/2005, Sayısı: 25772)

  Gelir ve gider belgeleri

  Madde 38 – Dernek gelirleri, alındı belgesi ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

  • Banka hesap bilgileri:

  Hesap sahibi: Enerji Verimliliği ve Yönetimi Derneği

  Banka: Garanti BBVA, Kozyatağı İnönü Cad. Şubesi (Şube kodu: 799),

  Hesap No: 6296357,

  IBAN: TR45 0006 2000 7990 0006 2963 57