Projeler

FACILITEE

Türkiye ve AB ülkelerindeki enerji verimliliği alanında faaliyet gösteren STK’lar arasında iş birliği oluşturulması, mevcut EVD şirketlerinin dünyadaki ESCO’lar seviyesine yükseltilmesi ve kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi, enerji verimliliği ile kendini ödeyen EPS (Enerji Performans Sözleşmesi) uygulamalarının yaygınlaştırılması, enerji verimliliği alanında uzmanlık ve iş birliğinin geliştirilmesi hedefleri ile EYODER liderliğinde ve EHAE (Enerji Hukuku ve Araştırma Enstitüsü) ile FEDERESCO (Federazione Nazionale delle Esco /Italian Association of Escos) ortaklığında 2021 – 2022 tarihleri arasında yürütülmüştür.

TEVMOT

EYODER’in katkı koyduğu TEVMOT Projesi Türkiye’de küçük ve orta ölçekli işletmelerde (KOBİ) enerji verimli motorların teşvik edilmesini amaçlayan bir projedir. Sanayide kullanılan verimsiz elektrik motorlarının enerji verimliliği yüksek olan motorlarla değiştirilmesi, Türkiye ekonomisine yıllık 34 Milyar kWh enerji tasarrufu karşılığı katkı sağlayacak önemli bir dönüşümün başlangıcı anlamına geliyor.