Eyoder

TEVMOT

EYODER’in katkı koyduğu TEVMOT Projesi Türkiye’de küçük ve orta ölçekli işletmelerde (KOBİ) enerji verimli motorların teşvik edilmesini amaçlayan bir projedir. Sanayide kullanılan verimsiz elektrik motorlarının enerji verimliliği yüksek olan motorlarla değiştirilmesi, Türkiye ekonomisine yıllık 34 Milyar kWh enerji tasarrufu karşılığı katkı sağlayacak önemli bir dönüşümün başlangıcı anlamına geliyor. TEVMOT Projesi, enerjinin daha verimli kullanılmasını, daha düşük karbon ayak izi olan bir ekonomiye dönüşümü teşvik etmek üzere KOBİ’lerdeki bu önemli dönüşümü destekliyor, teknik danışmanlık ve finansmana erişim için yönlendirme sağlıyor. Proje aynı zamanda enerji sistem verimliliğini teşvik ederek “Küresel Isınma ve İklim Değişikliğini Önleme” amacına, Türkiye’nin iklim değişikliği ile mücadele çabalarına da hizmet etmiş oluyor. Söz konusu değişimin başlatılması için TEVMOT seçilmiş 7 OSB’de pilot çalışmalar yürütüyor. Proje hakkında daha detaylı bilgi: https://www.tevmot.org.tr/