FACILITEE PROJESİ

 • Türkiye ve AB ülkelerindeki enerji verimliliği alanında faaliyet gösteren STK’lar arasında iş birliği oluşturulması, mevcut EVD şirketlerinin dünyadaki ESCO’lar seviyesine yükseltilmesi ve kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi, enerji verimliliği ile kendini ödeyen EPS (Enerji Performans Sözleşmesi) uygulamalarının yaygınlaştırılması, enerji verimliliği alanında uzmanlık ve iş birliğinin geliştirilmesi hedeflenen “ESCO ve EPS Sektörünün STK İş birliği ile Geliştirilmesi (FACILITEE)” Projesi, EYODER liderliğinde ve EHAE (Enerji Hukuku ve Araştırma Enstitüsü) ile FEDERESCO (Federazione Nazionale delle Esco /Italian Association of Escos) ortaklığında 1 Nisan 2021 – 30 Kasım 2022 tarihleri arasında yürütülmüştür.

   

  ARAŞTIRMA FAALİYETLERİ:

  • Akademik danışman tarafından hazırlanan “Masa başı araştırması – Boşluk Analizi”
  • Hukuk, Sigorta ve Finans alanlarında sektörün önde gelen uzmanlarından oluşan “3 çalışma grubu”
  • Online ve yüz yüze gerçekleştirilen “Çalışma Grubu Toplantıları”
  • ESCO ve EPS sektöründe politika önerilerinin geliştirileceği “Çalıştay”

   

  EĞİTİMLER:

  ESCO-EPS İş Modeli Eğitimi,  Ölçme Doğrulama Eğitimi (Ö&D- Measurement and Verification- M&V) ve Eğiticilerin Eğitimi (ToT- Training of Trainers):

  • Proje ortağımız FEDERESCO tarafından geliştirilen “Eğitim modülleri ve materyalleri”
  • Enerji Verimliliği Paydaşlarına yönelik 2 kez düzenlenen “Paydaş eğitimleri”
  • ESCO-EPS Temel Eğitimi,
  • Ö&D Giriş Eğitimi (EVO-L2),
  • Ö&D Temelleri ve IPMVP Eğitimi (EVO-L3, eski adıyla CMVP)
  • Benzer eğitimlerin Türkiye’de de verilebilmesi için düzenlenen “Eğitici eğitimleri-ToT” (Ö&D Uzmanlık Eğitimi (EVO-L4) ve ESCO-EPS İleri Eğitimi)

   

  İNCELEME GEZİLERİ:

  Türkiye’deki STK’ların, Avrupa’daki benzer uygulamaları yerinde görmesi için İtalya’ya 2 kez düzenlenen “İnceleme Gezileri”

   

  ULUSLARARASI KAPANIŞ ETKİNLİKLERİ:

  • “Dünya Enerji Kongresi ve Fuarı (EIF)” kapsamında, EYODER’in de katkıları ile 12-14 Ekim 2022 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilen “Efficiency is Future-Gelecek Verimlilikte” etkinlikleri dahilinde düzenlenen “Uluslararası Proje Kapanış Etkinliği”
  • Proje paydaşlarımızla gerçekleştirilen “Yuvarlak masa toplantısı”

   

  DOKÜMANLAR:

  • ESCO-EPS sektöründeki gelişmeler hakkında bilgi paylaşımı ve STK’lar arası iletişimi sağlamak için geliştirilen ve bu kapsamda yürütülen faaliyetlerimizi özetleyen “İletişim Stratejisi ve İletişim Faaliyetleri Raporu”
  • Çalışma grupları toplantıları sonucunda hazırlanan “Boşluk Analizi Raporu”
  • Projenin ana çıktısı olan “ESCO ve EPS Sektörü Politika Öneri Raporu”

   

  Bu dokümanlara web sitemizdeki kütüphane bölümünden ulaşabilirsiniz.