FACILITEE

FACILITEE PROJESİ Türkiye ve AB ülkelerindeki enerji verimliliği alanında faaliyet gösteren STK’lar arasında iş birliği oluşturulması, mevcut EVD şirketlerinin dünyadaki ESCO’lar seviyesine yükseltilmesi ve kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi, enerji verimliliği...

AN OVERVIEW DOCUMENT FOR ENERGY EFFICIENCY IN TÜRKİYE

AN OVERVIEW DOCUMENT FOR ENERGY EFFICIENCY IN TÜRKİYE Overview of cross-sectoral and sector specific energy consumption (relevant official energy data sources) and energy efficiency developments in Türkiye in the last years Rapid economic and population growth in the...

TEVMOT

Eyoder TEVMOT EYODER’in katkı koyduğu TEVMOT Projesi Türkiye’de küçük ve orta ölçekli işletmelerde (KOBİ) enerji verimli motorların teşvik edilmesini amaçlayan bir projedir. Sanayide kullanılan verimsiz elektrik motorlarının enerji verimliliği yüksek olan...